Utleie truge (Rental Snowshoe)

NOK NOK400.00
  • Location: Valldal, Møre og Romsdal
Antall
Du kan leie frå 1 - 10 stk. truger 


Avlysning
Om leien skulle bli avlyst av Valldal Naturopplevingar vil beløpet for bestillingen bli refundert i sin helhet.

Tidspunkt
Legg inn ønsket tidpunkt for henting av truger i kommentarfeltet ved bestilling.


English    


Minimum Participants
You can rent 1 - 10 pairs of snowshoes 

Cancellation
If trips are cancelled by Valldal Naturopplevingar the cost of the trip will be refunded in full.

Time of pickup
Please write a note of when you would like to pick up the snowshoes in the "comment" field.